Brux
Om Brux
Sportcenter
- Boka online
Restaurang
- Konferens
- Arrangemang
Bruxvillan
Fastigheter
- Lägenheter
- Kommersiella lokaler
Lokalvård
Fastighetsservice
Kontorsservice
Arkiv
Växel
- Växelkoder
- Telefonkatalog
Postservice
Hitta restaurangen
Kontakta oss
E-postlista
Arkiv

Brux arkiv innehåller bl.a. arkivhandlingar från Holmen, Sanmina och Domsjö Fabriker. 

Arkivet erbjuder 

  • säker och långsiktig förvaring av era arkivalier
  • genomgång och information i arkivfrågor
  • förteckningsarbeten
  • dokumenthanteringsplaner
  • informationsåtersökning
  • inventeringar
  • hjälp att rädda t.ex. vattenskadade arkivhandlingar 

Vi har stor kunskap och hjälper alltid till med en individuellt anpassad lösning.
Självklart omhändertas allt arkivmaterial enligt gällande lag och i övrigt gäller deponentens regler.  

 

Kontaktperson: Leif Olsson
Tel: 0660-752 40
E-post: leif.olsson@brux.se

 

Sogeti

Brux AB, Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
info@brux.se
tel: 0660-750 00 - fax: 0660-758 14