Brux
Om Brux
Sportcenter
- Boka online
Restaurang
- Konferens
- Arrangemang
Bruxvillan
Fastigheter
- Lägenheter
- Kommersiella lokaler
Lokalvård
Fastighetsservice
Kontorsservice
Arkiv
Växel
- Växelkoder
- Telefonkatalog
Postservice
Hitta restaurangen
Kontakta oss
E-postlista
Kontorsservice

Kontorsservice hjälper till med allt kring arbetsplatsen, t.ex. fast och mobil telefoni, flyttningar, kontorsinventarier och kontorsutrustning.  

Kontaktperson: Sören Ohlsson
Tel: 0660-752 41
E-post: soren.ohlsson@brux.se

 

 

Sogeti

Brux AB, Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
info@brux.se
tel: 0660-750 00 - fax: 0660-758 14