Brux
Om Brux
Sportcenter
- Boka online
Restaurang
- Konferens
- Arrangemang
Bruxvillan
Fastigheter
- Lägenheter
- Kommersiella lokaler
Lokalvård
Fastighetsservice
Kontorsservice
Arkiv
Växel
- Växelkoder
- Telefonkatalog
Postservice
Hitta restaurangen
Kontakta oss
E-postlista
Om Brux

Brux fastigheter har ca 20 000 m2 kommersiella lokaler att erbjuda. Lokalerna anpassas efter varje hyresgästs önskemål.
Dessutom finns tillgång till Brux servicekoncept med bl.a. lokalvård, telefoni och kontorsservice.

Hyreslediga kontorslokaler:

Hörneborgsvägen 15 B, 450 m2

Hörneborgsvägen 14, 133 m2

 

Sogeti

Brux AB, Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
info@brux.se
tel: 0660-750 00 - fax: 0660-758 14