Brux
Om Brux
Sportcenter
- Boka online
Restaurang
- Konferens
- Arrangemang
Bruxvillan
Fastigheter
- Lägenheter
- Kommersiella lokaler
Lokalvård
Fastighetsservice
Kontorsservice
Arkiv
Växel
- Växelkoder
- Telefonkatalog
Postservice
Hitta restaurangen
Kontakta oss
E-postlista
Om Brux

Brux AB Ö-vik bildades 2001 och är ett service- och fastighetsbolag med ca 50 medarbetare.

Affärsidé
Brux erbjuder lokaler och bostäder i kreativ miljö och med vårt servicekoncept förenklar vi vardagen för våra kunder.

Syfte
Brux verksamhet ska, genom meningsfull sysselsättning på en trivsam arbetsplats och under affärsmässiga villkor, skapa en långsiktigt god ekonomisk avkastning. 

Vision
Brux ska bidra till att Domsjö utvecklingsområde blir en av världens ledande mötesplatser för framgångsrik forskning, utveckling och produktion av varor och tjänster med förnybara råvaror som grund, för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Värdegrund
Grundvärden för Brux anställda:

  • Affärsmässiga (i vår yrkesroll)
  • Stolta (över vår arbetsinsats)  
  • Trygga (i vår anställning)  
  • Toleranta (mot våra medmänniskor)

     

 

Sogeti

Brux AB, Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
info@brux.se
tel: 0660-750 00 - fax: 0660-758 14