Brux
Om Brux
Sportcenter
- Boka online
Restaurang
- Konferens
- Arrangemang
Bruxvillan
Fastigheter
- Lägenheter
- Kommersiella lokaler
Lokalvård
Fastighetsservice
Kontorsservice
Arkiv
Växel
- Växelkoder
- Telefonkatalog
Postservice
Hitta restaurangen
Kontakta oss
E-postlista
Växel

 

Telefonkoder för Brux växelsystem

Du kan alltid nå växeln genom att slå 99.

Vid upptaget eller ej svar
Återuppringning 5
Avbeställning av enskild återuppringning #37*aktuellt nummer#
Avbeställning av alla återuppringningar #37#


Telefonpassning
Medflyttning *21*nytt nummer#
Avbeställning #21#
Extern medflyttning *22#00 + externt nr#
Avbeställning #22#


Programmering
Individuella kortnummer *51*(0-9)*nummer#
Radering av ett kortnummer #51*(0-9)#
Radering av alla kortnummer #51#


Hänvisningar
Så här hänvisar du din telefon: *23*kod(tid/datum)#
Så här avbeställer du hänvisningen: #23#


ORSAK ÅTER KOD
Lunch 1 timme *23*0#
  Åter klockan (tim min) *23*0*ttmm#
Gått för dagen Åter imorgon *23*1#
  Åter klockan (tim min) *23*1*ttmm#
Tjänsteärende Borta resten av dagen *23*2#
  Åter klockan (tim min) *23*2*ttmm#
Möte Borta Resten av dagen *23*3#
  Åter klockan (tim min) *23*3*ttmm#
Tjänsteresa Borta resten av dagen *23*4#
  Åter datum (mån dag) *23*4*mmdd#
Kurs Borta resten av dagen *23*5#
  Åter datum (mån dag) *23*5*mmdd#
Semester Borta resten av dagen *23*6#
  Åter datum (mån dag) *23*6*mmdd#
Ledig Borta resten av dagen *23*7#
  Åter datum (mån dag) *23*7*mmdd#
Tillfälligt ute 30 minuter *23*8#
  Åter klockan (tim min) *23*8*ttmm#

Har du Office Extension ska du slå 855, invänta ton, och sedan koden.

Exempel:

*23*2*1230# så meddelar vi:  ”Tjänsteärende åter kl. 12.30”
För office extension: 855 -invänta ton- *23*2*1230#

*23*6*2309# så meddelar vi:  ”Semester åter 23:e Sept.”
För office extension: 855 -invänta ton- *23*6*2309#

Om du känner dig osäker eller vill ha andra uppgifter presenterade kan du alltid ringa 99 för att prata med oss i växeln.

 

Sogeti

Brux AB, Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
info@brux.se
tel: 0660-750 00 - fax: 0660-758 14